Česky Italiano

KOMPLETNÍ PŘEKLADATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ ČINNOST V ČESKÉM, ITALSKÉM JAZYCE A SOUKROMÉ HODINY ITALŠTINY

Europe ComunityDOPORUČUJEME

překlady do NĚMECKÉHO JAZYKA

V našem profilu Vám představujeme nabídku služeb, kterou zajišťujeme kompletní překladatelskou a tlumočnickou činnost v Italském a Českém jazyce (v obou směrech). Dále táké soukromé hodiny Italštiny. Naším cílem při zpracování poptávek je kvalitní a rychlá realizece kde kvalita je na prvním místě. K realizaci poptávek nám také pomahá status Rodilého mluvčího a Soudního tlumočníka.

Jazyky

Naše činost je za meřena na vybrané jazyky (v obou směrech).

 • Italština
 • Čeština

Služby

Naše služby obsahují celou škálu jazykových realizací v Českém a Italském jazyce.

 • Překlady - překladatelské služby - překladatelské služby zahrnují zvlášte překlady z/do Italštiny a Češtiny
 • Tlumočení - tlumočnické služby - nabízíme tlumočení a tlumočnické služby různých zaměření z/do Italštiny a Češtiny. Naší hlavní specializací je soudní tlumočení, kde jsme zapsání v registru a oprávněni užívat razítko "soudních tlumočníků
 • Soukromé hodiny italštiny - soukromé hodiny nabízejíc výuku italského jazyka pro začátečníky i pokročilé, jednotlivce i skupinyPřeklady - překladatelské služby

Naše překladatelské služby zahrnují zvlášte překlady z/do Italštiny a Češtiny, přičemž Vám nabízíme tato odborná zaměrení:

 • právní preklady - jedná se o smlouvy, žaloby, předpisy, jednací řády, zákony, deklarace, rezoluce, podmínky, odvolání, zápisy z jednání, cestná prohlášení, žádosti, úřední formuláře apod.
 • ekonomické/obchodní preklady - jedná se o výroční zprávy, obchodní korespondenci, zprávy auditorů, rozvahy, účetní výkazy, daňové formuláře apod.
 • specifické preklady - jedná se o reklamní slogany, ruznorodé firemní a webové prezentace, novinářské či inzertní články, reklamní či informační letáky atd.
 • technické preklady - jedná se o texty, návody, manuály, příručky, normy pro zařízení, stroje, software apod.

Korektury - úpravy textu

Naše služby dále zahrnují rozličné jazykové služby, mezi nimiž je duležitá zvlášte kontrola textu v nabízených jazycích.

 • Jazyková korektůra - Jedná se o porovnání výchozího a cílového textu. Korektura by měla zajistit terminologickou jednotnost, adekvátnost použité terminologie a stylistiky, dále pak gramatiku, srozumitelnost, úplnost překladu, dodržení formální stránky textu, měla by odstranit drobné chyby a překlepy

Formáty textu

Jsme schopni pracovat se všemi standardními elektronickými a fyzickýmy formáty.

 • papírová forma (text lze poslat poštou, faxem, nebo ho doručit osobně)
 • elektronická forma (text lze dodat na CD, DVD, E-mail)
 • dokumenty MS Office (prakticky všechny formáty, např. DOC, RTF, XLS, PPT atd.)
 • jiné standartní formáty (PDF, JPG atd.)

© 2008 Mgr. Marta Bestoso  -  Designed by TSG Studio